Disclaimer

 

Klein Lösch Fahrzeug Grimmenstein Markt

De enige particuliere beladen VW LT brandweer bus

 

Disclaimer

 

Wij hebben deze website met zorg samen gestelt des ondanks kan het voorkomen dat er zaken op staan die niet juist zijn of ontbreken er zaken, ook verzamelen wij soms gegevens van derden. Wij hanteren daarom de volgende regels. Door uw bezoek aan onze website gaat u hiermee accoord.

 

Rechten op tekst.

De auteursrechten op de geplaatste teksten ligt volledig bij de houder van deze website, het is door ons niet toegestaan om teksten op enige andere wijze te publiceren of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Deze toestemming kunt u verzoeken via het contactformulier elders op deze website.

 

Rechten op beelden.

Wij maken op deze website veelvuldig gebruik van beelden van derden waar mogelijk is door ons de rechthebbende benaderd om deze beelden te gebruiken, dit doen wij altijd met bron vermelding !! Beelden waar geen bron vermelding is gedaan zijn eigen beelden. Mocht u ondanks onze zorg beelden aantreffen waarvan u aantoonbaar de rechthebbende bent dan vragen wij u vriendelijk contact op te nemen met onze webmaster middels het contact formulier elders op de website en uw klacht kenbaar te maken, wij dragen dan z.s.m. zorg voor een bevredigende oplossing.

Aangezien veel beelden op onze website afkomstig zijn van derden is het niet toegstaan beelden vanaf deze website op enige wijze te hergebruiken zonder toestemming van de rechthebbende, wij kunnen deze toestemming niet verlenen. Om te voorkomen dat er wellict toestemming wordt verleend voor publikatie van beelden van derden verlenen wij op voorhand geen toestemming voor het gebruik van beelden die op deze website zijn gebruikt.

 

Klachten.

In geval van klachten kunt u contact opnemen met de webmaster via het contact formulier. Wij streven er altijd naar om klachten bnnen twee weken af te handelen naar te vredenheid van beide partijen. In geval van het betwisten van rechten zullen we de gewraakte tekst of beelden eerst verwijderen waarna u binnen een termijn van twee weken aan kunt tonen dat u de rechthebbende bent en opdat wij dezaak kunnen herstellen zoals we gewoon zijn te doen, dus met toestemming en bron vermelding. Kunt u niet binnen de gestelde termijn aantonen dat u de rechthebbende bent dan zullen de gewraakte stukken weer online gezet worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyrights KLF Grimmestein Markt 2014