De brandweerbus

 

Klein Lösch Fahrzeug Grimmenstein Markt

De enige particuliere beladen VW LT brandweer bus

 

De brandweerbus

 

Op de onderliggende pagina's nemen we u graag mee met het Klein Lösch Fahrzeug, we nemen een kijkje in het verleden vanaf de het naderende einde van de voorganger van de KLF (die voorganger is overigens ook in bezit van een Nederlandse particulier) tot de importkeuring in Nederland. U kunt voertuig- en brandweer technisch kennis maken met de KLF en natuurlijk kennisnemen van de recente geschiedenis sinds de import. Kortom wanneer we uw intresse hebben gewekt leert u het Klein Lösch Fahrzeug van binnen en van buiten kennen.

 

Ons voertuig is natuurlijk het belangrijkste van alles immers, zonder het Klein Lösch Fahrzeug geen evenementen .... daar komt nog bij dat het ook ons dierbaarste bezit is waar het de brandweermaterialen betreft en gezien de geschiedenis tot nu is er zoveel over te vertellen dat het voertuig eenvoudig een eigen hoofdstuk verdiend.

Het Klein Lösch Fahrzeug Grimmenstein Markt is een voormalige kleine autospuit van het vrijwillige brandweerkorps Grimmenstein Markt. Dit brandweerkorps is een van de drie brandweerkorpsen uit de Oostenrijkste gemeente Grimmenstein. Grimmenstein ligt ongeveer 100 km zuidelijk van de hoofdstad Wenen. De andere twee korpsen binnen de gemeente zijn: Grimmenstein - Kirchau en Hochegg.

De korpsen zijn ontstaan na een gemeentelijke herindeling waarbij de dorpen Grimmenstein, Hochegg en Kirchau werden samen gevoegd dit had gevolgen voor de brandweerkorpsen want opeens had de gemeente Grimmenstein drie korpsen. Het korps Hochegg behield haar eigen korpsnaam en Het korps Kirchau kreeg de gemeente naam toegevoegd terwijl het korps Grimmenstein werd voorzien van de toevoeging "Markt" In de originele "fahrzeugbrief" zijn nog foto's aanwezig waar de korpsnaam Grimmenstein is doorgestreept maar nog wel leesbaar ook staat de voorloper van onze KLF in Nederland waarvan de korpsnaam nog als Grimmenstein wordt aangeduid.

In de 25 jaar dat de Volkswagen LT dienst heeft gedaan bij het korps heeft zij niet meer dan gemiddeld 1200 kilometer per jaar gereden deze afstand is gelijk aan de afstand die het voertuig bij de verkoop in 24 uur moest rijden naar Nederland.

Wij denken dat een brandweervoertuig pas een brandweervoertuig mag zijn wanneer dit niet alleen is voorzien van toeters en bellen maar ook daadwerkelijk "uitruk gereed" is om dit te bereiken hebben we gelukkig veel medewerking gekregen van diverse brandweerkorpsen en particulieren.

 

 

Copyrights KLF Grimmestein Markt 2014