Signalering

 

Klein Lösch Fahrzeug Grimmenstein Markt

De enige particuliere beladen VW LT brandweer bus

 

Signalering

 

Signalering is de veramelnaam van alle alternerende verlichting en meertonige geluidssignalen die aanwezig zijn op de verschillende motorvoertuigen als ook landbouwvoertuigen. Alle bedoelde voertuigen zijn door de overheid benoemd in de regeling OGS. De overheid spreekt dan ook over Optische en Geluidssignalen.

 

Het verbod op het aanwezig hebben van deze zogenaamde OGS ligt in basis verankerd in het regelment voertuigen, hierop is ook de APK eis gebasseerd, en komt er kort gezegd opneer dat het voor alle motorvoertuigen verboden is om alternerende verlichting aanwezig te hebben anders dan aanwezig tijdens de type goedkeuring van het voertuig. Aangezien geen enkel voertuig in Nederland tijdens de type goedkeuring zwaailampen of strobes aanwezig had kun je dit dus ook niet zomaar monteren. Een meertonige hoorn is wel toegestaan mits de verschillende tonen gelijktijdig in geschakel worden en niet onafhankelijk van elkaar worden bediend dus, geen melodieën of op sirenes gelijkende volgordes.

Binnen het regelment voertuigen is voor blauwe alternerende verlicht zelfs een apart artikel opgenomen namelijk 5.2.65 en 5.3.65 voor personenauto's respectievelijk bedrijfsauto's. Middels deze artikelen wordt het verbod op blauwe alternerende verlichting al verboden op het moment dat je verlichting al de indruk wekt blauw licht te kunnen uitstralen.

 

Binnen de regeling OGS worden er drie kleuren alternerende verlichting onder voorwaarden toegestaan:

Amber (geel volgens de wetgever en oranje in de volksmond).

Groen.

Blauw.

 

Betekenis van de verschillende kleuren.

 

Amber

Amber of geel (volgens de wetgever) is bedoeld voor alle voertuigen die werkzaamheden op, boven of langs de openbareweg uitvoeren EN voor landbouwvoertuigen. De wetgever beperkt zich voor amber tot een vaste opstelling op het motorvoertuig, je mag dus wel een magneetvoet aanwezig hebben en in voorkomende gevallen ook gebruiken. Om amber in vaste opstelling aanwezig te mogen hebben zegt de wetgever dat het voertuig "kennelijk" moet zijn ingericht voor eerder genoemde werkzaamheden. Amber alternerende verlichting moet duidelijk zichtbaar zijn rondom het voertuig en dient als waarschuwing voor een voertuig welke een obstakel kan vormen voor het overige verkeer.

 

Groen

Groene alternerende verlichting is gereserveerd voor alle hulpverleningsvoertuigen en dient om het eerst aangekomen voertuig te markeren opdat deze coördinering voor de bewuste hulpdienst opzich heeft genomen op de plaats incident. Bijvoorbeeld een ongeval waar meerdere ambulance voertuigen aanwezig zijn dan zal de eerst aangekomen ambulance een groene zwaailamp voeren om aan te duiden dat de bemanning van deze ambulance de coörinatie over de inzet heeft.

 

Blauw

Blauwe verlichting is uitdrukkelijk voorbehouden aan de erkende hulpdiensten en dient om (in combinatie met een tweetonige hoorn) de dringende taak van het voertuig kenbaar te maken. Alleen indien het voertuig gecombineerd blauwe alternerende verlichtng en geluidssignalen voert dan betreft het een zogenaamd voorrangsvoertuig, in dat geval dient u het voertuig op veilige wijze een onbelemmerde doorgang te bieden. Voorrangsvoertuigen mogen verkeersregels negeren met inachtnemening van artikel 5 en 6 van de wegenverkeerswet. Als weggebruiker bent u ook verplicht een vrije doorgang te verlenen aan voertuigen met een afwijkende sirene (buitenlandse voertuigen bijvoorbeeld).

In tegenstelling tot bovenstaande is de politie ten allentijde bevoegd om de verkeersregels te negeren, zij hebben een permanente vrijstelling voor de wegeverkeerswet (muv artikel 5 en 6) waardoor zij ook zonder gebruik te maken van de OGS bijvoorbeeld een roodverkeerslicht mogen passeren of inrijverboden echter, moet het gebruik van deze vrijstelling noodzakelijk zijn voor het juist uitkunnen voeren van de politietaken dus, voor het halen van een bakkoffie op het buro heeft men deze vrijstellingen niet.

 

 

Signalering en Oldtimers

 

Voor oldtimers bestaat de mogelijkheid om de blauwe signalering op het voertuig te behouden dit is echter een dure en omslachtige regelgeving.

Door het per wegbeheerder aanvragen van een ontheffing ten aanzien van artikel 5.2.65 of 5.3.65 kan de OGS behouden blijven. Bedenk voor je hieraan begint dat in Nederland grofweg zo'n 450 wegbeheerders actief zijn en sommige wegbeheerders een belachelijke hoge leges vergoeding vragen voor het behandelen van je aanvraag waarbij nog niet eens vast staat of je de beschikking krijgt over de gewenste ontheffing. In de KLF hebben we er zo'n 250 liggen en de kosten lopen op tot grofweg 5000 euro.

Heb je de bewuste ontheffinge eenmaal in bezit dan zul je er tijdens de APK achterkomen dat sommige organisaties de ontheffingen niet wensen te erkennen met name de RDW is hier enorm goed in e dus zul je voor de APK je OGS nog steeds aan het zicht moeten onttrekken.

 

 

Copyrights KLF Grimmestein Markt 2014